นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

13

31

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาล ๔ ปี เทศบาลนครเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔  โดยมีตัวแทนชุมชน ทั้ง ๖๔ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียราย เข้าร่วมการประชุมพร้อมกันกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.