นายกเยือนเชียงราย ชมจัดการขยะเยี่ยม พร้อมยืนยันรถไฟมาแน่ปี 60

12
b
วันที่ 28 พ.ย.59 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ขยะปลอดภัย Zero Waste บ้านโป่งศรีนคร ม.13 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว.กระทรวงการคลัง และคณะร่วมเดินทงไปด้วย ทั้งหมดเดินทางทางเครื่องบินถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ก่อนเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์จาก อ.เมือง ไปยัง อ.ป่าแดด ซึ่งคณะได้ชมนิทรรศการและสินค้าโอท็อปที่ อ.ป่าแดด ชมหมู่บ้านตามโครงการดังกล่าว ฐานการเรียนรู้สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ หมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดขยะและเปิดศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้นปลอดภัยขยะ Zero Waste ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หมู่บ้านปลอดขยะจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558
IMG_1742
พล.อ.ประยุทธ กล่าวว่าภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่ตนใฝ่ฝันจะมาพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อ 2 ปีก่อนแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำ วันนี้ได้เดินทางมาก็มีเรื่องจะแจ้ง 3-4 เรื่อง คือเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี โดยจะดำเนินการทุก 5 ปีปัจจุบันอยู่ช่วงแรก มี 6 ยุทธศาสตร์ ทุกรัฐบาลก็ต้องเดินตามอย่างเป็นระเบียบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำยืนบนขาตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมาก มีการใช้เทคโนโลยีประกอบนำไปสู่การปรับโครงสร้างเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้เอง เพื่อลดต้นทุน สินค้า ฯลฯ ไม่ใช่รอฝนฟ้าอย่างเดียวเหมือนรุ่นปู่ย่าตายาย ลักษณะเป็นเกษตรรวมกลุ่มไม่ใช่เฉพาะพวกเราแต่เป็นการรวมกลุ่ม ไม่ใช่เข้มแข็งเป็นที่ๆ แต่ต้องเข้มแข็งด้วยประชารัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าชื่อประชารัฐนั้นเป็นการเอาชื่อประชาชนขึ้นมาก่อน โดยมีประชาชนและภาคเอกชนเข้ามาช่วย รัฐบาลสนับสนุน สร้างควมเข้มแข็งตามพระราชดำริในหลวงเรื่องสหกรณ์การระเบิดจากข้างใน มีการรวมกลุ่มโดยไม่ได้บังคับจะเห็นได้ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้บังคับอย่างเรื่องปลูกข้าวแต่มีคนบิดเบือนแต่สมัครใจไปสู่ส่งที่ดีกว่าให้ได้ ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินช่วงนี้เป็นการพัฒนาจากฐานรากขึ้นไปด้านบน อย่าไปเชื่อในคำบิดเบือนใดๆ ทั้งสิ้น
เว็ป
พล.อ.ประยุทธ กล่าวอีกว่าสำหรับศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้นปลอดภัยขยะ Zero Waste ที่ อ.ป่าแดด ครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างของทั่วประเทศหากพัฒนาต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างชุมชนที่ดีและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป ลักษณะเหมือนระเบิดจากข้างในและที่ อ.ป่าแดด ถือว่าดีกว่าส่วนกลางเสียอีกเพราะที่อื่นไม่มีต้นแบบครั้งนี้จึงถือเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขยะสะสมเพื่อนำไปทำประโยชน์ เช่น พลังงาน ฯลฯ จึงฝากครูอาจารย์นักวิชาการนำไปต่อยอดด้วย
“ต่อไปจะมีการสร้างความมั่นคงให้มีเสถียรภาพ อย่างวันนี้เราเข้ามาตั้งแต่ปี 2557 วันนี้คนก็ไปมาหาสู่กันได้ทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยลงเว้นส่วนตัว เราจะต้องไม่กลับไปที่เก่าที่เดิม ส่วนเรื่องการยิ้มแย้มความมีน้ำใจในท้องถิ่นนั่นควรจะกลับไป แต่จะกลับไปสู่ความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่มีอีกแล้ว” นายกรัฐมนตรี กล่าวและว่าปัจจุบันคนไทยเสียใจต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอให้นำหลักคิดจากพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานให้ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมาด้วย ปัจจุบันรัฐบาลทุ่มเทศักยภาพทุกอย่างเพื่อพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีด้วยโครงการต่างๆ จึงขอประชาชนร่วมมือ อย่างกรณีปัญหาขยะถ้าบริหารจัดการได้ก็จะเกิดประโยชน์เพราะแต่ละปีประเทศมีขยะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมปีละกว่า 3,000 ตัน เดือนกว่า 300 ตัน
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาประเทศมีปัญหาโดยเรื่องกฎหมายมีก็ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้แล้วจะอยู่กันอย่างไร จึงต้องขอเวลาช่วยตนด้วยผ่านมา 2 ปีทำแทบไม่ทันเพราะปัญหามีมากและจะทำต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงนี้จึงขอให้ประชาชนอยู่กับทหารไปพลางก่อนและมีข้าราชการอื่นๆ อยู่ร่วมกัน เพราะเราจะเป็นประเทศที่อยู่ในระดับล่างและปานกลางไม่ได้เล้ว เราต้องยกระดับให้สูงขึ้น ขอให้ประชาชนภาคเหนือตอนบนได้มีส่วนร่วมพัฒนาด้วย
หลังประชุมร่วมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในครั้งนี้รัฐบาลได้มารับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่โดยตรงเพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจากการประชุมภาคเอกชนได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณหลายโครงการซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติโดยหลักการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมถนนอาร์สามเอ โครงการขยายเส้นทางถนนสี่เลนส์ โครงการขยายด่านชายแดน 3 ด่าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอีก 20 กว่าโครงการและที่สำคัญคือโครงการเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย จาก อ.เด่นชัย จ.แพร่ มายัง อ.เมือง และ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นั้นได้อนุมัติในหลักการแล้วคาดว่าจะสามารถปักหมุดโครงการได้ภายในปี 2560-2561 นี้ต่อไป
พล.อ.ประยุทธ กล่าวว่าในครั้งนี้ถือเป็นการหารือภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อยาวนานโดยเฉพาะความขัดแย้ง และระยะต่อไปตั้งแต่ปี 2560-2564 คือการพัฒนาตามแผนของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งให้เศรษฐกิจฐานแรกมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยเชื่อมระหว่างเศรษฐกิจฐานราก ระดับกลางและระดับให้ได้ โดยสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เพราะเศรษฐกิจไม่ใช่การมุ่งให้คนฐานรากมีรายได้เป็นครั้งคราวหรือกระจุกอยู่เฉพาะระดับบน แต่ต้องเชื่อมโยงไปด้วยกันอย่างสมดุลโดยแต่ละส่วนไม่กระทบถึงกันมากนัก
นายกรัฐมนตรี กล่าวสำหรับหลังปี 2561 เป็นต้นไปก็จะมุ่งการพัฒนาไปสู่กลุ่มจังหวัดต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงทั้งประเทศให้สอดคล้องกัน ทั้งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ในส่วนของภาคเหนือพบว่าได้รับทราบข้อมูลศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงมากและมูลค่าการค้าชายแดนก็สูงแต่พบว่ารายได้ของประชากรกลับต่ำ ซึ่งแสดงว่าต้องมีช่องว่างเกิดขึ้นกับประชาชนตนจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนให้ช่วยดูเรื่องนี้ด้วย เช่น อาจต้องแก้ไขด้วยการเกษตรแปรรูปโดยกำหนดจุดแปรรูปแล้วกลุ่มจังหวัดดำเนินการร่วมกันเพื่อส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าสูงไปยังต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวที่มีทั้งระดับบน กลางและล่าง
รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ กรอ.ภาคเหนือตอนบน 2 ได้เสนอหนังสือปกข่าวให้ พล.อ.ประยุทธ มีเนื้อหาสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เชื่อมกับการท่องเที่ยวบนถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ พัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง เนื้อที่ 819 ไร่ 75 ตารางวา ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมกับบ้านปางมอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ขอรับการสนับสนุนแผนแม่บทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ไปยัง อ.งาว จ.ลำปาง ให้แล้วเสร็จในปี 2562 และขอสนับสนุนโครงการและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร จ.แพร่
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าเมื่อเร็วๆ นี้การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่าเส้นทางไฟสายเด่นชัย-เชียงราย เป็น 1 ใน 2 เส้นทางที่อยู่ในแผนก่อสร้างมานานแต่ยังไม่มีการก่อสร้างโดยมีมานานตั้งแต่ปี 2503 ล่าสุด รฟท.จะใช้ผลการศึกษารูปแบบรถไฟรางคู่ปี 2544 เป็นต้นแบบ ทำการก่สอร้างระยะทางจาก อ.เด่นชัย-อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวม 323 กิโลเมตร โดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการ รฟท.ในเดือน ธ.ค.นี้ และนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิและสังคมแห่งชาติเพื่อขออนุมัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการซึ่งเชื่อว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2560 ด้วยงบประมาณ 76,980 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างนาน 48 เดือน โดยก่อนหน้านั้นก็จะหารือกับที่ปรึกษาและทีมวิศวกร รฟท.ให้แบ่งเส้นทางก่อสร้างเป็นช่วงๆ อาจจะเป็น 3 ช่วงเพื่อสร้างไปพร้อมๆ กันแทนการสร้างเป็นทางยาวทางเดียวด้วยต่อไป.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.