นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย

18

1

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (มหาวิทยาลัยวัยที่สาม) ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ โดยการใช้หลักสูตร การเสริมสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง รองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.