นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายร่วมใจกันแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14

16

 

วันนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย         จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายร่วมใจกันแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.