นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปวิสัยทัศน์และประเด็นสำคัญของเมืองนำร่อง ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

10

15

 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปวิสัยทัศน์และประเด็นสำคัญของเมืองนำร่อง ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือ JICA ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็น ๑ ใน ๕ เมืองนำร่องในการจัดทำแผนงานในการพัฒนาประเทศ โดยนายวันชัยฯ  ได้สรุปวิสัยทัศน์และประเด็นสำคัญถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองเชียงรายให้ทางคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงข้อสรุปและความคืบหน้าของการดำเนินโครงการในฐานะเป็นเมืองนำร่องในการพัฒนาของประเทศไทย ณ ห้องประชุมสยาม โรงแรมเมอร์เคียว สยาม (สนามกีฬาแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.