คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

4

18

 

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทสมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ไก่ขาวเกมส์ ๒๐๑๖ จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยนักกีฬาทั้งสิ้น ๒๑๔ คน คณะครูผู้ฝึกสอน ๒๕ คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน ๙ ชนิดกีฬา ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.