ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายเพื่อมาสังกัด อบจ.เชียงราย

96

1

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายเพื่อมาสังกัด อบจ.เชียงราย จำนวน 2 ท่าน นางสาวกนกวรรณ อินปันส่วน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จาก สำนักงานชลประทานเชียงราย และ นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จาก เทศบาลตำบลเชียงคำ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.