อบจ.ชร.รับคณะตรวจประเมินฯ

7

3

 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเมิลผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการนี้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมิน ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.