อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร

12

4

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย ในหัวข้อ หลักการบริหารงานเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่ดีและภาวะผู้นำกับบทบาทหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และ อ.จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.