อบจ.ชร.ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

7

2

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 กองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย (พ.ศ.2559) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ในเขต หมู่ 6 ต.ป่าตึง เชื่อม หมู่ 9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน และขุดลอกแม่น้ำคำเชื่อมระหว่าง หมู่1 และ 14 ต.แม่คำ-หมู่ 6 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.