พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และ ตัวแทนคณะสงฆ์จากวัดต่างๆมาร่วมประชุมกับทางเทศบาลนครเชียงรายในการกิจกรรมทำบุญตักบาตรดอกไม้ในวันที่ ๒๙ ธค. ๕๙

20

5-2

 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีฯ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เปิดเผยว่า ด้วยความเมตตาพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และ ตัวแทนคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นตัวแทนวัดทั้ง ๙ จอมอันศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงราย มาร่วมประชุมกับทางเทศบาลนครเชียงรายในการกิจกรรมทำบุญตักบาตรดอกไม้ในวันที่ ๒๙ ธค. ๕๙ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมช่วงก่อนพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 13 ด้วยการนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัด ๙ วัด อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในขบวนรถบุษบกที่จัดสร้างโดยเทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๙ คัน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกราบไหว้พระประจำแต่ละวัด ของ ๙ จอม และร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บนถนนธนาลัยตั้งแต่แยกหนองสี่แจ่งถึงแยกศาลจังหวัดเชียงราย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุ ๙ จอมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๓ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐และสำหรับการใส่บาตรในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ใส่บาตรเฉพาะดอกไม้สำหรับไหว้พระหรือดอกไม้อื่นๆที่เหมาะสม โดยกำหนดเส้นทางขบวนราชรถพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ถนนสิงหไคลผ่านอนุสาวรีย์พญามังรายผ่านสี่แยกหนองสี่แจ่งเข้าถนนธนาลัยมาจนถึงสวนตุงฯ เบื้องต้นกำหนดเวลาตักบาตรดอกไม้ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๙ น. ที่บริเวณหนองสี่แจ่ง จนถึงบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.