เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๒

10

8

 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีนิสัยรักการอ่าน  การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เจอกับหนังสือภาพ ที่มีพลังดึงดูดความสนใจ ที่สร้างความประทับใจและอยากให้เราค้นหาเล่มต่อไป โดยมีหนังสือดีทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ทุกคนได้อ่านและสัมผัสกับหนังสือที่สนุก ได้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างพลังใจในการดำเนินชีวิต ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.