ประชุมเพื่อประสานแผนการถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ

11

1

วันนี้ (4 ม.ค. 2560) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย โดย พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานแผนการถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ  ณ วัดแสงแก้ว โพธญาณ ต.แม่เจดีย์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 9 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมพญามังราย บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.