อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

11

3

 

วันนี้ (5 ม.ค. 2560) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย โดย พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดเชียงราย ณ  ห้องประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 29 ธ.ค. 2559 – 4 ม.ค. 2560 (รวม 7 วัน)

– มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้น รวม 109 ครั้ง

– มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 111 คน เป็นเพศชาย 87 คน  เพศหญิง 24 คน

– มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นเพศชาย 6 ราย เพศหญิง 1 ราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.