ทน.เชียงรายล้างตลาดสด รับตรุษจีน

8

24

 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาล ๑ นครเชียงราย ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเฝ้าระวังแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์รวมถึงอาหารหวานคาวอื่น  ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ดูแลความสะอาดแผงจำหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล  รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร และรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.