เด็กเรียนรู้ตรุษจีนทั้งการแสดงวัฒนธรรมและความหมายของวันสำคัญ

166

IMG_4518

 

เมื่อเวลา09.09 น. วันที่27มกราคม60  นางผ่องพรรณ ปิาตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย นำเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย ต่างแต่งชุดสีแดง สำหรับเด็กนักเรียนชาย และเด็กนักเรียนหญิง แต่งกายด้วยชุด กี่เพ้า สุดน่ารักตามวัยของเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจีน ในวันตรุษจีน โดยใช้ชื่อว่า โครงการเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร  ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้เด็กนักเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน ซึ่งอยู่ในช่วงตรุษจีน ทั้งเรื่องการแสดงศิลปะต่าง การพูดภาษาจีน การจัดซุ้มความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งการถักไหมจีน การเขียนพู่กันจีน การระบายสีหน้างิ้ว การสาธิตการชงชาแบบชาวจีน และเรียนรู้ด้านต่าง   โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มเวลารู้ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน 

นางผ่องพรรณ ปิาตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล7ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย บอกว่า โครงการเปิดโลกกว้างสู่แดนมังกร นั้นถือว่าทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กได้เข้าใจถึงศิลปะวัฒนธรรมของจีน และทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอยภาษาจีน ซึ่งได้เข้ามาบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและต่อไปถึงประเทศจีน การที่นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาจีน เป็นผลที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหนาทางวิชาการที่นักเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาจีนอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.