เทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม

16

26

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน แห่รอบเมืองเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง ดอนชัย             รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.