อบจ.เชียงราย ร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย เฉลิมพล วันกองทัพไทย

18

5

 

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ร่วม พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย              เฉลิมพล เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณลานผู้กล้าหน้าอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช มณฑลทหารบกที่ 37

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.