อบจ.เชียงราย เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

5

2

 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน              ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น ๒ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.