พ่อเมืองเชียงราย มอบนโยบายจังหวัดคุมหมอกควันปีนี้ต้องน้อยกว่าเดิม ให้รางวัลนำจับคนเผา 3,000

25

8

 

วันที่ 2 ก.พ.60 ที่หอประชุม ที่ว่าการ อ.เมืองเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมอบนโยบายป้องกัน และแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายจะเริ่ม 60 วันห้ามเผาโดย
เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.60- 17 เม.ย.60
นายเดช จิ่งมาดา กำนันตำบลแม่ยาว กล่าวว่า ในการปฏิบัติของปีที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่มรการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามรถ และพบว่ามีการจุดไฟเผาในพื้นที่ของอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่เมื่อมีการแจ้งไป ก็ไม่มีการดำเนินการ ซึ่งในปีนี้อยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้อยากให้มีการตั้งค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่อาสามาปฏิบัติหน้าที่เพราะอาสาสมัครที่มาร่วมทำงานต้องปลีกเวลาทำงานมาช่วย ทำให้รายได้ลดลงไป จึงอยากให้มีการตั้งค่าตอบแทนให้ เพื่อเป็นกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
นายบุญส่ง เตชะมณ๊สถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงรายในปีนี้ จะเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่เป้าหมายให้ลดปริมาณลงให้ได้ 30 เปอเซนต์ โดยได้ร่วมประชุมกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามาตราการที่จะดำเนินการได้ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ โดยในปีนี้มีเงินรางวัลให้สำหรับผู้แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้ที่จุดไฟจนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ ในช่วงเวลา 60 วันห้ามเผา รายละ 3,000  บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจากภาคเอกชนที่เหลือจากปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากเป็นรางวัลนำจับแล้ว ยังนำไปช่วยเหลืออาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ซึ่ประสบภัยจากการเข้าไปดับไฟ โดยในปีนี้สภาพอากาศดีกว่าปีที่ผ่านมาคาด ซึ่งในการดำเนินการปีนี้คาดว่าจะมีประสิทธิภาพกว่าปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.