ชาวเขาอำเภอแม่จันร่วมชาติพันธุ์ 9 ชนเผ่า อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

404

IMG_1741

ที่ลานสนามโรงเรียนบ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ร่วมกันเปิดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชนเผ่า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าชมงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ภายในงานมีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าต่างในพื้นที่อำเภอแม่จัน แต่งกายในชุดชนเผ่าตัวเองมาร่วมแสดงตลอดทั้งวัน และยังมีการแสดงพิเศษจากชาติพันธุ์ชนเผ่าจากประเทศจีนร่วมแสดงบนเวทีอีกด้วย

 

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน กล่าวว่า อำเภอแม่จันเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติพันธ์อันเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล เพราะสภาพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้เมืองแม่จันเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนต่าง ๆ และชาวพื้นเมืองอีกหลายกลุ่ม ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มชาติพันธ์ถึง 9 กลุ่มชาติพันธุ์ อาศัยบริเวณชายแดนระหว่างไทยและประเทศสหภาพเมียนมาร์ แต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี ชนเผ่าเหล่านี้แบ่งตามสายชาติพันธุ์จำนวน 9 ชนเผ่าคือ อาข่า ลาหู่ ดาราอั้งหรือปะหล่อง บีซู ลัวะ ลีซู อิ้วเหมี้ยน ไตลื้อ ไตใหญ่ ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะแตกต่างกันทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวรรณกรรม ประเพณีและความเชื่อ ที่สั่งสมจากประสบการณ์ของชีวิตและถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมานาน จนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่ จึงเกิดการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.