Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ

20

8

 

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเชียงราย มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนวคิดใหม่ ณ กรุงเทพมหานคร มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใต้รูปแบบ Discovery Museum ซึ่งเป็นสถานที่ ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้สนุกกับการเรียนรู้ ร่วมกันค้นหาตัวตน ค้นพบคนไทย ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในอนาคต พร้อมต่อยอดแนวคิดนี้เป็นคาราวาน Muse Mobile หรือ “มิวเซียมติดล้อ” ออนทัวร์ทั่วเมืองไทย สร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กและเยาวชนด้วยพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด พร้อมกระตุ้นท้องถิ่นร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ครั้งนี้มาที่จังหวัดเชียงราย เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ “มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile” จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ชื่อ “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน” และ ชุดที่ 2 ชื่อนิทรรศการ “อัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน” และ ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นชุดใหม่ล่าสุด ในชื่อชุดนิทรรศการ “เรียงความประเทศไทย” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรม ที่มีความทันสมัย รองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน ต่อยอดองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค และมุ่งตรงเข้าหาเด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้รับความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการนี้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

โดยตั้งเป้าหมายการสัญจรของ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทย อันจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ครั้งนี้มิวเซียมติดล้อได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย ณ ลานตู้รถไฟสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย (โรงเรียน อบจ.เชียงราย) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 –17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณรุทธ์ โทร : 093 690 2041

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.