อบจ.เชียงราย ร่วมงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย

8

8

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน    ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมงานเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย “สานพลัง สร้างนโยบายสาธารณะ สู่สุขภาวะคนเชียงรายที่ยั่งยืน” ณ ห้องสดุดี 1 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.