รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมงาน Overbrook 2017 ( Open House) พร้อมร่วมการสัมมนา “ผ่าวิกฤษเศรษฐกิจร้านอาหาร ๔.๐”

12

2

 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมงาน Overbrook 2017 ( Open House) พร้อมร่วมการสัมมนา “ผ่าวิกฤษเศรษฐกิจร้านอาหาร ๔.๐” เพื่อการบริหารธุรกิจร้านอาหาร เป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์สร้างรายได้เพิ่มแก่ธุรกิจร้านอาหาร เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายสมาชิกผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.