เทศบาลนครเชียงราย ร่วมติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย

13

6

 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย  ร่วมติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน พัฒนาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.