คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ ๘

13

8

 

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ ๘  ( The 8th East Asia Summit High Level Seminar on Sustainable Cities ) เพื่อระดมผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมืองและผู้แทนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคอาเซียน +8 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมพลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองวิสัยทัศน์ “อาเซียน 2030”อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมแลอเมอริเดียนเชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.