ทน.เชียงรายมอบเบี้ยยังชีพ

9

3

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบเบี้ยยังชีพ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.