เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมมอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10

7

 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมมอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบชุดปฏิบัติการ อปพร. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.