อบจ.เชียงราย ร่วมอภิปรายในเวที “วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน”

16

1

 

วันที่ 1 มี.ค.60 นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัด อบจ.เชียงราย ร่วมอภิปรายในเวที       “วิถีชุมชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอำนาจ เจิมแหล่ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.สุรินทร์ ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ร่วมเวทีอภิปราย และ นายวิชาญ สุขสว่าง ผอ.สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินรายการเวทีอภิปราย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.