อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

22

6

 

1 มีนาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ณ สนามหญ้าด้านหน้า อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.