โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น

12

5

 

วันที่ 19 มีนาคม 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.