อบจ.เชียงราย ร่วมงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560

20

2

วันที่ 22 มี.ค.2560 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นางทัชชา  สามัคคีนิชย์  ผอ.กองป้องกันฯ ร่วมงาน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560  ณ ลานจัดกิจกรรมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยศูนย์  อปพร. จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.