สสส.จัดโครงการ “พี่สอนน้อง ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

48

3

 

ที่สระว่ายน้ำ swimming home บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จับมือบริษัทสยามสปอร์ต เปิดโครงการพี่สอนน้องว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้กับ สสส. ประจำปี 2560 โดยมีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยมีนายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีอาจารย์และคณะ ผู้ฝึกสอนนำโดยอาจารย์วรพงษ์ พัชรวิทย์ อดีตผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย โดยการเปิดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่ 1 ได้อบรมที่จังหวัดลพบุรีจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวว่า ทาง สสส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กไทย ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากใส่สีพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 1,300 ถึง 1,500 คน หรือประมาณ 3 คนต่อวันอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำมีเศรษฐีพุ่งสูงขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงนี้ปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเด็กๆ โดยสาเหตุเกิดจากเด็กไม่รู้วิธีเอาชีวิตรอดในน้ำและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ซึ่งในครั้งนี้จึงได้มีการเปิดอบรม 2 หลักสูตรคือหลักสูตรสำหรับครูสอนว่ายน้ำและสำหรับเด็กๆซึ่งการอบรมคู่ขนานจากวิทยากรระดับชาติ ที่จะมาถ่ายทอดพลยุทธและเทคนิคต่างๆตลอดจนทักษะการว่ายน้ำที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์หรือในห้องเรียนธรรมดา เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตร่วมกันของครูสอนว่ายน้ำและเด็กๆโดยเน้นอบรมภาคปฏิบัติธรรมได้จริงและนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยป้องกัน และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยการเสริมภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตให้กับเยาวชนและยังเป็นการส่งเสริมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยในครั้งนี้เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำการดำน้ำ การหายใจ การลอย ตลอดจนการว่ายน้ำในท่าต่างๆ นอกจากนี้ยังจะได้รับการฝึกเทคนิคการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ รวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นที่จมน้ำ เช่นการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวทำชูชีพ แต่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกรองเท้า โฟม เสื้อผ้า หรือวิธีการใช้ไม้ยืมช่วยในระยะที่แตกต่างกัน ควบคู่กับการแบ่งกลุ่มเล่นเกมเพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนที่มาร่วมอบรม ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่ได้เรียนรู้ด้วยกันอย่างพร้อมเพียงและสนุกสนาน

สำหรับโครงการ”พี่สอนน้อง ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ กับ สสส.ประจำปี 60″ นี้ ได้เริ่มมาแล้ว 1 รุ่น โดยได้เปิดรับสมัครครูสอนว่ายน้ำรุ่นละ 30 คน โดยผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป เป็นครูสอนว่ายน้ำ หรือครูพละ ในโรงเรียนจุดเสี่ยง หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ สำหรับหลักสูตรเด็ก อายุ 8-12 ปี รับสมัครรุ่นละ 100 คน เป้าหมายเป็นเด็กหญิงชายที่มีความสนใจ ในการว่ายน้ำ และอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยง โดยทั้ง 2 หลักสูตรเริ่มเปิดอบรมจำนวน 2 รุ่นดังนี้ โดยรุ่นที่ 1 พบรมเมื่อวันที่ 24 ถึง 26 มีนาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดลพบุรี และในรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 7 ถึง 9 เมษายน ที่สระว่ายน้ำ swimming home บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
////////////////

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.