ออสเตรเลียศึกษาดูงานการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำและลำน้ำโขง

8

1

วันที่ 27 เม.ย.60 ที่ผ่านมา นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.  Mr. Michael Outram รองผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force-ABF) และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปด้านการสกัดกั้นยาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น  รวมถึงติดตามการใช้เรือตรวจการณ์ RHIB ที่ ABF มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย (นรข.) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

 

6

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า จากความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา ทำให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงดีขึ้น  โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมทั้งปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่มีผู้ค้ายาเสพติดเคลื่อนไหว การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตมายังแนวชายแดน และพื้นที่พักคอยเพื่อนำข้ามประเทศ  ตลอดจนการจับกุมขยายผลทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

การศึกษาดูงานของ Mr. Michael Outram รองผู้บัญชาการสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force-ABF) และคณะครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2560 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุม ประเทศออสเตรเลียได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจและส่งมอบเรือตรวจการณ์ Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) ให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับใช้ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย   ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (59-61)  รวมทั้งการหารือข้อราชการเรื่องการฝึกอบรมการตรวจค้นเรือเป้าหมาย โดยใช้เรือตรวจการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่

“โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทย และประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำและลำน้ำโขง รวมทั้งให้ความร่วมมือสนับสนุนระหว่างกันตามแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปีเพื่อประโยชน์ในการลดการผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ และสกัดกั้นยาเสพติดที่จะออกไปประเทศต่างๆ”เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.