ทน.เชียงราย จัดอบรมแกนนำสตรี

8

23

 

วันที่ ๒๓เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างแรงบันดาลใจ จิตอาสา ของแกนนำสตรี” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านจิตอาสา เสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาวะผู้นำสตรี ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตครอบครัวและการเข้าร่วมสังคมได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนหนองปึ๋ง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.