เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

7

20-2

 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย) เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้สูงอายุที่ทำประโยชน์แก่สังคม และจัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน      ร่วมรดน้ำขอพรจากตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชน เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย   จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.