เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

4

1

วันที่ 3 เม.ย.2560 อบจ.เชียงราย โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                      นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์                 พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.