อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก)

12

1

วันที่ 4 เมษายน 2560 นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.