โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

18

3

วันที่ 7  เม.ย. 60 อบจ.เชียงราย โดย กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย          พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรให้ความรู้                     ในโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ อบต.ป่าซาง      อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 10 เม. ย. 2560

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.