โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ฯ

16

4

25 เมษายน 2560 นางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพฯ ร่วมประชุมเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ส.อบจ. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.