ประชุมในการซักซ้อมการฝึกรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ

25

1

28 เม.ย.2560 นางทัชชา  สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย  เข้าร่วมประชุมในการซักซ้อมการฝึกรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table-top Exercises : TTX)          และพิจารณาสถานการณ์สมมุติ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.