ฉีดพ่นหมอกควัน (ULV) ในพื้นที่หมู่บ้านดงเจริญ

17

1

28 เม.ย. 2560 พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย  ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยาว ทำการฉีดพ่นหมอกควัน (ULV) ในพื้นที่หมู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 74 ครัวเรือน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.