อบจ.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

18

1

วันที่ 3 พ.ค. 2560 พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกองป้องกันและบรรเทา         สาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย            เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (แห่งที่ 2)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.