อบจ.เชียงรายร่วมประชุมหารือการจัดงาน “สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560”

10

4

วันที่ 3 พ.ค. 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และคณะตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมหารือการจัดงาน “สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2560 ณ ลานศิลป์ลานธรรม อ.เมือง              จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.