อบจ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีถ้อยและผู้นำชุมชน ออกสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

16

1

วันที่ 3 พ.ค. 2560 นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.              ศรีถ้อยและผู้นำชุมชน ออกสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อบต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันหารือและวางแผนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ยั่งยืนกว่าที่เป็น บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.