อบจ.เชียงราย แจกถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน

10

3

วันที่ 10 พ.ค. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในการนี้ นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารภัย อบจ.เชียงราย ร่วมเป็นผู้แทนจาก อบจ.เชียงราย แจกถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.