อบจ.เชียงราย เชิญเที่ยวงาน “สับปะรด นางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560”

6

ป้าย ปชส.

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ตลอดจนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน เชิญเที่ยวงาน วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ ที่สด สะอาด ปลอดภัย ในราคาย่อมเยา การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย “เชียงรายขายดี” และผลิตภัณฑ์ชุมชน อื่น ๆ อีกมากมาย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดเชียงราย มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากมายหลายชนิด เป็นจังหวัดที่มีผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตทาง การเกษตรและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติหลากหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ ส้มโอ กระท้อน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเป็น แหล่งผลิตสับปะรดทั้งพันธุ์นางแลและภูแล เป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลที่มีคุณสมบัติของ สชาติที่หวาน หอม ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งซึ่งมีการปลูกมากในพื้นที่ของตำบลนางแล ตำบลท่าสาย ตำบลแม่ข้าวต้ม และตำบลบ้านดู่

ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีผลผลิตออกสู่ตลาด ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน สามารถทำรายได้ให้กับชาวสวนผู้ปลูกได้เป็นจำนวนมาก และ มีแนวโน้มเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้น สำหรับการปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั้นเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ และปริมาณมากที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายที่ เอื้ออำนวย ในช่วงหน้าหนาวที่ยาวนาน ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสมสำหรับการปลูกลิ้นจี่ เป็นอย่างยิ่งการ ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ซึ่งลิ้นจี่และสับปะรดผลผลิตจะอยู่ในช่วงเดียวกัน จึงจำเป็นต้องเร่งนำออกจำหน่าย หากไม่เร่งนำออกจำหน่ายผลผลิตก็จะเสียหาย ผิวดำ ทำให้ราคาตกต่ำ ประสบปัญหาด้านการตลาด

ดังนั้น คณะทำงานของเราจึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จัก สับปะรดนางแล และภูแล อย่างกว้างขวาง สนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางตลาดลิ้นจี่ ภายในประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายในมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ การประกวดผลผลิตทางการเกษตรสับปะรด และ ลิ้นจี่ การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดเชียงราย ทาเล้นท์โชว์ การแข่งขันยำสับปะรด ลิ้นจี่ ลีลา และการจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย “เชียงรายขายดี” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้มากที่สุด

ในปีนี้ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียม สถานที่สำหรับจำหน่ายลิ้นจี่ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก จึงขอเชิญชวนชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวทุกท่าน ได้มาเที่ยวงาน วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 พฤษภาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.