ข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

4

6

18 พ.ค.2560 นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง นายไพรัช โจลัตสาห์กุล หัวหน้าฝ่านก่อสร้างและซ่อมบำรุง  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ห้องประชุมอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.