คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพบปะพี่น้องในชุมชนในการติดตามและส่งมอบโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล

35

22

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูสาธรวรธรรม  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพบปะพี่น้องชุมชนดอยพระพุทธบาท ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนแม่กรณ์ และชุมชนป่าตึง ในการติดตามและส่งมอบโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน(ภัยแล้ง) ปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับอนุเคราะห์พื้นที่ในการขุดเจาะบริเวณวัดดอยพระบาท  ณ ศาลาสาทรศรัทธานุสรณ์ วัดดอยพระบาท จังหวัดเชียราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.