นรข.โชว์แสงยานุภาพสกัดกั้นยาเสพติด

159

S__21807144

 

วันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์  ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นหัวหน้าคณะเข้าพบ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงรายอย่างบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ และความคาดหวังของจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนของหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตเชียงราย ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตตามถสนกาสรณ์ ความรุนแรงในเรื่องยาเสพติด และปัญหาการลักลอบกระทำความผิดต่างๆ ตามแนวชายแดนที่มักจะมีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติตามลำแม่น้ำโขง ทำให้หน่วยงานต่างๆ
ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง และมีรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นช่องทางให้กลุ่มนายทุนมักจะใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อหลบหนีการเฝ้าตรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขต โดยมีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย (นรข.เขตเชียงราย) รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย มีสถานีเรือชียงแสน และสถานีเรือเชียงของเป็นหน่วยกำลังหลักในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างสูงในด้านการรักษาความมั่นคง และป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งมีตัวชี้วัดจากผลการตรวจยึด/จับกุมสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากได้หารือแล้วเสร็จได้เดินทางต่อไปยัง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย (นรข.เขตเชียงราย) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อชมการสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นยบาเสพิตดทางน้ำ โดยสมมุติเหตุการณ์ว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายผ่านแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงแสน เป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีเครือข่ายในการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ และจะลำเลียงของโดยใช้เรือกีบเป็นเรือหาปลาเพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีที่หมายในการส่งของเป็นชายฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กับที่ว่าการอำเภอเชียงแสนขึ้นไปทาง
ด้านเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นช่องทางหลัก และหากผู้นำพาประเมินสถานการณ์แล้วไม่ปลอดภัย จะใช้ช่องทางธรรมชาติ ทางทิศใต้ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงแสนประมาณ 3 กิโลเมตรเป็นช่องทางสำรอง โดยจะมีผู้มารอรับของที่มาทางรถยนต์ลงมารับของที่ริมแม่น้ำโขง และเจ้าหน้าที่ได้ทำการซึ่มอยู่บิริเวณดังกล่าวก่อนจะทำการแสดงตัวเข้าทำการจับกุม ทั้งบนบก และได้นำเรือมาสกัดกั้นไม่ให้เรือที่ลอยลำอยู่สามารถหลบได้
 พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์  ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ กล่าวว่า การเพดินทางมาในครั้งนี้เพื่อเป็ฯการมาเยี่ยมชมภาระกิจและการปฏิบัติการของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลลำน้ำโขง หรือ นรข.เชตเชียงราย ซึ่งมีภาระกอจท้งการปกป้องอธิปไตย การรักาษความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งวันนี้ได้มีการสาธิตการจับกุมผู้กระทำความผิดกดฎหมาย โดยมีสถานการณ์ว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาตามลำน้ำโขง นอกจากนี้ ยังเป็นการนำสื่อมวลชนให้ได้รู้เรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในแม่น้ำโขง soc-r หรือเรือเร็ยวตรวจการลำน้ำ มีความคล่องตัวสูง  กินน้ำตื้น  เสียงเครื่องยนต์เบา  มีความเร็วสูง  มีอุปกรณ์เดินเรือที่สามารถเดินเรือได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  อุปกรณ์สื่อสาร   มีรูปทรงที่กลมกลืนไปกับภูมิประเทศ จึงได้ว่าจ้างให้บริษัทมาร์ซัน จำกัดเป็นผู้ต่อเรือ ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยส่งผลให้เกิดการว่าจ้างให้มีทักษะในการต่อเรือประเภทเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำชุดใหม่ขึ้น
ซึ่งเรือชนิดนี้ ได้เข้าประจำการเมื่อปี 2555 จำนวน 3 ลำ และชุดที่สองเข้าระวางประจำการจำนวน 6 ลำ เมื่อปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรักษาอธิปไตยของประเทศของกองกองทัพเรือให้สูงขึ้น ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ มีความกว้าง 3.05 เมตร ยาว 11 เมตร กินน้ำลึก 0.7 เมตร มีน้ำหนัก 7 ตัน ระบบอาวุธที่สำคัญคือ ปืนขนาด .50 นิ้ว ( จุดห้าศูนย์นิ้ว) แท่นเดี่ยว จำนวน 3 แท่น เรดาร์ c band สามารถตรวจจับได้ในระยะ 30 ไมล์ เครื่องจักรใหญ่ดีเซล 2 เครื่อง ขนาด 1,100 แรงม้า แบบ water jet สามารถทำความเร็วได้ถึง 45 นอต หรือราว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เรือตรวจการณ์ลำน้ำชุดใหม่นี้ถือว่าเป็นเรือที่มีความทันสมัย มีขีดความสามารถสูง และจะสามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายของกองทัพเรือได้เป็นอย่างดี โดยจะมีภารกิจในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางลำน้ำ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ
ด้าน น.อ.ชลทัย รัตนเรือง ผบ.นรข.เขตเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่เตรียมเข้ามาในปัจจุบันก็พบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายตามเส้นทางธํรนรมชาติ ตามลำน้ำโขง และทางภาคจะวันออกของประเทศไทย โดยทางด้านการข่าวก็มีการรายงานมาจากหน่วยงานคตวามมั่่นคงทั้งด้านการข่าวและปฏิบัติงานแบบบูนณาการ เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดลุกล้ำเข้ามาตามแนวช่ายแดนไทยได้ โดยในส่งนของ นรข.ก็จะมีการลาดตระเวณ โดยไม่ได้ระบุเวลาที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามจับทางเราได้ ในส่วนของการลาดตระเวณก็จะเป็นการป้องปราม และในส่วนของภาคพื้นดินก็จะมีเจ้าหน้าที่ตามด่านพรมแดนปฏิบัติหน้าที่ร่วมด้วยเพื่อสังเกตุการณ์และคอยสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจจะมีการซุกซ่อนมากับสัมภาระ และซุกซ๋อนตามร่างกาย นอกจากนี้ทางหน่วยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลขจ่าวสารกับทางหน่วยต่างๆที่บูรณาการร่วมกัน เพื่อจะสกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาตามเส้นทางต่างๆ ทั้งด่านพรมแดน และช่องทางตามธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.